Bekende ontwerpers

Bekende ontwerpers
De tuin- en landschapsinrichting kent wereldwijd een een lange en boeidende geschiedenis. Op de volgende onderstaande pagina’s vindt u een profiel van enkele personen die een belangrijke rol hebben gespeeld binnen het vakgebied.

Hierbij komen zowel tuin- als landschapsarchitecten aan bod uit zowel het heden als het verleden. Deze lijst zal in de toekomst steeds verder worden uitgebreid.

Selectie van ontwerpers
Op dit moment aanwezige subpagina’s van de volgende personen:

Page,Russel (1906-1985)
Springer, Leonard Antonij (1855-1940)
Zocher, Louis Paul (1820-1915)
Vroom, Meteo
Geuze, Adriaan
Sijmons, Dirk

Geef ook uw aanvullingen, wijzigingen in bestaande tekst, dan wel het aandragen van nieuwe personen, voor deze lijst door, suggesties insturen kan hier.