Stichtingen Diverse


Hieronder een overzicht van diverse relevante stichtingen gerelateerd aan het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur.

Air foundation Architectuur Instituut Rotterdam (AIR)
Bevordert de kwaliteit van architectuur in stad en regio door middel van publiek debat, het verbinden van activiteiten en het inspireren tot goed opdrachtgeverschap.
Web: www.airfoundation.nl

Landschapsbeheer Ned.
Landschapsbeheer is een professionele vrijwilligersorganisatie. Samen met grondeigenaren werken duizenden vrijwilligers aan beheer herstel en ontwikkeling van ons landschap. Zij doen dat met kennis van de bijzondere landschappen die Nederland heeft zoals de Drentse hei de Brabantse vennen en de Noord-Hollandse polders.
Web: Landschapsbeheer pagina op Landschapsarchitectuur Net

Architectuur centrum Amsterdam
ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) is als stichting opgericht in 1986 en richt zich met haar activiteiten op Amsterdam en omstreken. ARCAM wil een zo groot mogelijk publiek bereiken om het draagvlak voor de architectuur te verbreden en speelt in op actuele thema’s en ontwikkelingen in en om Amsterdam die de aandacht vragen, zodat de discussie over de toekomst voortdurend kan worden gevoerd.
Web: www.arcam.nl

Architectuur lokaal
Architectuur Lokaal is het onafhankelijke landelijke kennis- en informatiecentrum voor cultureel opdrachtgeverschap. De stichting Architectuur Lokaal werd in 1993 opgericht naar aanleiding van de architectuurnota Ruimte voor Architectuur, en is opgenomen in de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland (2001) en in de cultuurnota Cultuur als Confrontatie (2001).
Web: www.arch-lokaal.nl

De Landschappen
DE LANDSCHAPPEN is het samenwerkingsverband van de 12 provinciale Landschappen: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel, Het Flevo-landschap, Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, Het Utrechts Landschap, Landschap Noord-Holland, Het Zuid-Hollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Het Brabants Landschap en Het Limburgs Landschap.
Web: De 12 landschappen op Landschapsarchitectuur Net

Stichting Oase

Stichting Oase zet zich in voor meer natuurrijke tuinen en parken, op alle mogelijke locaties “van biotoopschaal tot landschapspark.
Web: www.stichtingoase.nl

Stichting Natuur en Milieu

Stichting Natuur en Milieu werkt met hart en ziel aan een mooi landschap, een rijke natuur en een gezond milieu. Als onafhankelijke organisatie zetten wij ons in voor duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen.
Web: www.natuurenmilieu.nl

• Stichting toevoegen