De12 landschappen


Met ruim 100.000 hectare vol natuur en landschap behoren de 12 Landschappen tot de grootste natuurbeheerders van Nederland. Twaalf particuliere natuurbeschermingsorganisaties, in elke provincie één. Ieder met een eigen karakter, maar allemaal met hetzelfde doel: het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed bij u in de buurt.
Web: www.de12landschappen.nl

Op deze pagina een overzicht van de 12 landschappen:

Het Utrechts Landschap
Stichting Het Utrechts Landschap beschermt natuur en cultureel erfgoed in de provincie Utrecht. Sinds 1927 heeft Het Utrechts Landschap ruim 4900 hectare natuurgebied en vele boerderijen, kastelen, landgoederen en molens in beheer genomen. De natuurgebieden bieden leefruimte aan planten en dieren en dragen bij aan het welzijn van de mensen. De historische gebouwen verrijken het landschap en vormen het tastbare bewijs van de rijke historie van onze provincie.
Web: www.utrechtslandschap.nl

Fryske Gea
It Fryske Gea beschermt en beheert natuur en cultureel erfgoed in de provincie Fryslân. De vereniging voor natuurbescherming beheert meer dan vijftig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van meer dan 20.000 hectare – verspreid over de hele provincie.
Web: www.itfryskegea.nl

Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Hoe we dat doen, ziet u op deze site.
Klikt u op ‘Beleef Het Groninger Landschap’, dan maakt u in vogelvlucht een rondje langs al onze gebieden en terreinen. Wilt u meer weten over een bepaald gebied, klik dan op ‘Onze gebieden’ . Daar vindt u per terrein alle informatie over wat we doen voor natuur en cultuurhistorie. Ook leest u er welke planten en dieren er leven.
Web: www.groningerlandschap.nl


Het Flevo-landschap

Het Flevo-landschap, de particuliere natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland. De website geeft u een voorproefje van wat u in onze 56 gebieden kunt zien en beleven; informatie over onze gebieden, excursies, evenementen, dieren, planten en actualiteiten. We hopen dat u vindt wat u zoekt en dat we u binnenkort in een van onze gebieden mogen begroeten!
Web: 
www.flevo-landschap.nl


Het Drentse Landschap

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor het behoud van de Drentse natuur en maakt zich sterk voor het in stand houden van ons culturele erfgoed.
Web: www.drentslandschap.nl


Geldersch Landschap

De Stichtingen Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beheren natuurterreinen, kastelen en landgoederen in Gelderland. Wij willen de karakteristieke rijkdom van de provincie behouden en beschermen, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. Cultuurhistorie vormt hierbij de leidraad. Behoud, beheer en herontwikkeling van Gelders erfgoed vraagt groot maatschappelijk draagvlak. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen is daarom zeer blij met de steun van 38.000 trouwe begunstigers, ruim 500 vrijwilligers, overheden, fondsen en sponsors, zoals de Nationale Postcode Loterij en bedrijfsrelaties.
Web: www.mooigelderland.nl


Het Noordbrabants Landschap

Sinds 1932 strijdt Brabants Landschap (volledige naam: Stichting Het Noordbrabants Landschap) voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Op dit moment heeft zij verspreid over de provincie circa 16.500 ha in eigendom en beheer. Het aantal gezinnen dat Brabants Landschap steunt, bedraagt nu al 33.500. Voor het kweken van meer begrip voor natuurbehoud, doet Brabants Landschap echter meer dan aankopen en beheren, namelijk: het uitgeven van boeken, gidsen, brochures en een eigen natuurtijdschrift; het uitzetten van wandelroutes en het geven van excursies.
Web: www.brabantslandschap.nl


Limburgs Landschap

De stichting is al sinds 1931 actief met het beschermen van natuurgebieden in Limburg. De Stichting beschermt zo’n 8.000 ha natuurgebied verdeeld over 61 gevarieerde natuurgebieden. Deze zijn allemaal gastvrij opengesteld. De activiteiten van Het Limburgs Landschap worden ondersteund door de Beschermers en ook door de provincie Limburg, de Nationale Postcode Loterij en de Stichting Robur.
Web: www.limburgslandschap.nl


Landschapsbeheer Zeeland
Zeeland is met zijn afwisselende open landschap een gebied van prachtige vergezichten. Een groen-blauwe oase, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Die rijkdom houden we natuurlijk in stand. Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich sinds 1936 actief in voor het beschermen van natuur en landschap in de provincie. Dat gebeurt in de eerste plaats door aankoop en beheer van natuurgebieden en cultuurhistorisch belangrijke terreinen. De Stichting beschermt inmiddels vele tientallen terreinen met een gezamenlijk oppervlak van bijna 9000 hectare. Gebieden variërend van grote natuurgebieden zoals de Yerseke Moer en het Verdronken Land van Saeftinghe, tot kleine vliedbergen en historische wallencomplexen.
Web: www.hetzeeuwselandschap.nl


Zuid-Hollands Landschap

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is opgericht op 12 juli 1934. Directe aanleiding was de dreigende verdwijning van de fraaie buitenplaats De Tempel. Bestuurders van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland richtten de nieuwe stichting op voor aankoop en beheer van natuurterreinen. In de loop der jaren is het Zuid-Hollands Landschap, een particuliere stichting, uitgegroeid tot een professionele organisatie. Vanuit de prachtig gerestaureerde boerderij ‘De Rozenhof’ in Rotterdam geeft directeur Michiel Houtzagers leiding aan 36 medewerkers. Ook 160 vrijwilligers dragen met grote regelmaat hun steentje bij aan de instandhouding en uitbreiding van de natuur- en cultuurhistorische waarden in Zuid-Holland.
Web: www.zuidhollandslandschap.nl


Landschap Noord-Holland

Een onafhankelijke stichting. Ontstaan door een fusie in 2003 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. Het Landschap behoudt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuurhistorie in Noord-Holland. Dat doen wij in circa 85 eigen gebieden, 4.300 hectare groot. Daarnaast beheren we gebieden voor derden zoals gemeentes, waterschappen en de provincie. Wij geven advies en doen onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur. Wij zijn specialisten op gebied van duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Ons mooie werk doen we met ruim 6.000 vrijwilligers en 150 medewerkers en wordt gesteund door 41.000 Beschermers en 75 Bedrijfsvrienden. Structurele financiële steun ontvangen wij o.a. van de provincie Noord-Holland, het ministerie van EL&I en de Nationale Postcode Loterij.
Web: www.landschapnoordholland.nl


•  Aanvulling toevoegen