Dirk Sijmons

Dirk Sijmons
Dirk Sijmons (1949) studeerde af aan de TH-Delft faculteit Bouwkunde (1977), en was als planoloog werkzaam bij de ministeries van CRM en Landbouw en Visserij. Vanaf 1989 tot heden is hij directeur van H+N+S BV Landschapsarchitecten. H+N+S houdt zich behalve met ontwerpwerk bezig met (beleids-)onderzoek en onderwijs. Dirk Sijmons werkte binnen het bureau aan onderzoeksprojecten (Casco-concept, 1992 en de Lagenbenadering, 1998), beleidsontwikkelingsadviezen (laatstelijk Lusthof Den Haag, een reisgids voor Ontwikkelingsgericht Landschapsbeleid, 2002) maar vooral aan regionale ontwerpen als ‘Plan Ooievaar (1985), Groen Hart? Groene Metropool! (1997), Blue Surprise voor AIR Hoeksche Waard (1998), Brabant 2050 (1999) en recentelijk ‘De Noodzaak van Tuinieren’, in opdracht van het Atelier Deltametropool (2003).

H+N+S ontving in oktober 2001 de nationale cultuurprijs voor toegepaste kunst uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard voor het baanbrekende werk op het gebied van de waterplanning, het ontwerpen aan natuurontwikkeling, het regionale ontwerp en het ambassadeurschap voor het vakgebied van de landschapsarchitectuur.

Sijmons is verder lid van de VROM-raad en voorzitter van de Stichting OASE die het gelijknamige architectuurtheoretische tijdschrift uitgeeft en van een aantal Kwaliteitsteams (IJburg, Noordelijke IJ-oevers). Hij maakt deel uit van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de architectuur en adviesraden van onder meer Staatsbosbeheer en het Berlage-Instituut. Dirk Sijmons ontving in 2002 de grote Rotterdam-Maaskantprijs voor zijn verdiensten op het gebied van theorievorming, publicaties, maatschappelijk debat en voorlichting op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw.

Externe links over deze ontwerper:
HNS bureau profielpagina
Complete biografie Dirk Sijmons