Ecologie

Wat is ecologie?
en wat heeft het te maken met landschapsarchitectuur?
Ecologie als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de distributie en de abundantie van organismen. Hierbij zijn de relaties tussen organismen onderling en de relaties tussen organismen en een abiotische omgeving belangrijk. Het woord ecologie wordt ook gebruikt in de betekenis van gerelateerd aan het milieu, en in die context vaak afgekort tot het een voorvoegsel eco-. Bijvoorbeeld in ecologische landbouw, ecowinkel en ecofundamentalisme.

  

Landschapsarchitectuur & ecologie
Om als landschapsarchitect hoogwaardige en duurzame landschapsontwerpen te kunnen maken heb je technische kennis nodig van ecologie, bodem, hydrologie en economie.
Wat betreft de eigenschappen van het ontwerpmateriaal is de landschapsarchitect afhankelijk van kennisbronnen als de bodemkunde, de ecologie, de hydrologie en de geografie. In veel tuin- en landschapsarchitectuurprojecten is er ruimte gereserveerd voor natuurontwikkeling. Binnen de landschapsarchitectuur worden voor de ontwikkeling van ecologische processen ook vaak ecologen ingeschakeld die specifieke kennis hebben over bepaalden ecologische onderdelen.

 

De website van de Nederlands-Vlaamse vereniging voor ecologie
De necov is ontstaan door het samenvoegen van twee ecologische verenigingen in het nederlands-vlaamse taalgebied, en heeft tot doel:
– De bevordering van de fundamentele en toegepaste ecologie in Nederland en Vlaanderen.
– De bevordering van de nationale en internationale samenwerking van ecologen.
– De bevordering van een verantwoord beheer van de biosfeer.
Hiertoe organiseert de necov vergaderingen, symposia, studiedagen, cursussen, thematische werkgroepen en andere ecologisch gerichte activiteiten.
Bezoek de website op: www.necov.org

 

NIBE onderzoeks- en adviesbureau
Het NIBE is een onderzoeks- en adviesbureau met meer dan vijftien jaar ervaring op het gebied van milieu en gezondheid in de gebouwde omgeving. De expertise die is opgebouwd uit zich in innovatieve adviezen, onderzoeken, ontwerpen en modellen op het gebied van duurzaam bouwen beleid, energie, binnenmilieu en materiaalkennis. Klantgericht werken staat voorop. Tijdens onze werkzaamheden houden we rekening met uitvoer- en toepasbaarheid. Dit resulteert in bruikbare producten waarmee ambities haalbaar worden.
Bezoek de website op: www.nibe.org

Nederlands Instituut voor Ecologie
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) richt zich op fundamenteel en strategisch onderzoek naar organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen. Het NIOO-KNAW heeft meer dan 250 mensen in dienst, verspreid over drie onderzoekscentra en het Bureau Diensten. Op het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) in Yerseke bestuderen de onderzoekers de ecosystemen van brak en zout water. Het Centrum voor Limnologie (CL) in Nieuwersluis is gespecialiseerd in zoetwater ecologie. Op de derde locatie in Heteren – het Centrum voor Terrestrische Ecologie (CTE) – staat het leven op het land centraal.
Bezoek de website op: www.nioo.knaw.nl


Interessante links
Hieronder hebben we enkele interessante websites gezet die zich richten op het onderwerp van de ecologie:

-> www.anemoon.org  Stichting ANEMOON is dé organisatie voor vrijwilligers onderzoek in het Nederlandse mariene milieu.
-> www.ecologica.eu   Ecologica is een ecologisch adviesbureau, dat deze organisaties ondersteunt bij het uitvoeren van natuurbeschermende activiteiten.
-> www.biologie.startpagina.nl   Startpagina voor alles wat met biologie te maken heeft.

Heeft u een aanvulling voor deze lijst dan kunt u hier contact met ons opnemen.

Meer boeiende links over onder andere dit onderwerp zijn te vinden op de linkenpagina.