Verenigingen Bonden


Er zijn diverse verenigingen en bonden die gerelateerd zijn aan het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Hieronder een overzicht:

NVTL

De NVTL is de belangenvereniging van tuin- en landschapsarchitecten in Ned. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de tuin- en landschapsarchitectuur in de breedste zin.
Web: www.nvtl.nl

BVTL

De BVTL is de belangenvereniging van tuin- en landschapsarchitecten in België.
Web: www.bvtl.be

ASLA
Founded in 1899, the American Society of Landscape Architects is the national professional association representing landscape architects. Beginning with 11 original members, ASLA has grown to more than 16,200 members and 48 chapters, representing all 50 states, US territories, and 42 countries around the world.
Web: www.asla.org


BNSP

De BNSP is de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen. Met meer dan 850 persoonlijke leden, circa 70 adviesbureaus en een groeiend aantal institutionele leden en begunstigers (zoals opleidingen en overheden) is de BNSP een waardige vertegenwoordiging van de beroepsgroep.
Web: www.bnsp.nl

 

Natuurmonumenten
Vereniging Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor de toekomst
Web: www.natuurmonumenten.nl

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer zorgt voor rust en ademruimte voor mens, plant en dier. Die komen er echter alleen als de belangen van mens én natuur in balans zijn. En dat evenwicht is verstoord. Niet alleen doordat natuurbelangen te vaak het onderspit delven, maar ook doordat de relatie mens-natuur verstoord is.
Web: www.staatsbosbeheer.nl


BNA

De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten.
Web: www.bna.nl


EFLA

EFLA is the professional organisation for landscape architecture in the Single European Market, which is focussed on the European Union. Membership of EFLA is open to the national professional associations of the landscape architects of Europe.
Web: www.europe.iflaonline.org


BDLA

The Federation of German Landscape Architects bdla is the professional association of Landscape Architects in Germany. It represents the technical and economic interests of its members in the public sphere and in politics. Among a wide range of topics the bdla works on legal issues and public relations, it is supposed to be a switchboard for landscape architects and offers vocational training for its members.
Bund Deutscher Landschaftsarchitekten bdla
Web: www.bdla.de


Gelders genootschap

Het Gelders Genootschap is een vereniging van gemeenten die zich al meer dan tachtig jaar inzet voor het behoud en de bevordering van de schoonheid van stad en land. Zij doet dit door 50 gemeenten te adviseren over een breed spectrum van aspecten van ruimtelijke kwaliteit. De aandacht van het Genootschap gaat daarbij niet alleen uit naar het behoud van bestaande kwaliteiten maar ook naar het creëren van ruimte voor vernieuwende ideeën.
Web: www.geldersgenootschap.nl


Stadswerk

De Vereniging STADSWERK Nederland is een vereniging voor en door haar leden en streeft naar een optimaal gebruik van de fysieke leefomgeving in ons land. Leden van STADSWERK zijn de Nederlandse gemeenten – ze zijn bijna allemaal lid – , bedrijven op dit vakgebied en personen binnen die gemeenten en bedrijven.
Web: www.stadswerk.nl

• Vereniging of bond in bovenstaande rubriek toevoegen