Archeologie


Archeologie ook wel oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verleden te reconstrueren. Dergelijke overblijfselen, waarvan door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (ook wel artefacten) een belangrijk deel van uitmaken, worden vaak bij opgravingen gevonden. Daarbij zijn niet alleen de objecten zelf bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, maar (vooral) ook de gegevens over de context waarin zij worden aangetroffen.

Hieronder een overzicht van een aantal handige archeologie bedrijven:


Amsterdams Archeologisch Centrum
Na tien jaar AAC/Projectenbureau werd het tijd voor een nieuwe stap voor het AAC/projectenbureau. Sinds januari 2011 is het AAC/projectenbureau ondergebracht onder de UvA holding bv. Diachron UvA bv is onderdeel van de gekwalificeerde bedrijven van het Centraal College van Deskundigen (CCvD), zowel voor de uitvoering van veldwerk als voor consultancy.U kunt bij Diachron daardoor terecht voor een groot scala aan opdrachten; archeologisch veldonderzoek, bureauonderzoek, methode-ontwikkeling, consultancy (waaronder beleidsadvisering, het schrijven van Programma’s van Eisen en directievoering).”
web: www.aacprojectenbureau.nl

Archeo Interface
Met Archeo Interface biedt Roeland Paardekooper diensten aan op het gebied van archeologie & publiek. Zijn expertise ligt op het vlak van archeologische openluchtmusea en experimentele archeologie in alle facetten. Paardekooper is archeoloog en organisator en weet wat het is om het kader te scheppen voor anderen, om voor elkaar te krijgen wat gevraagd wordt. Hij maakt graag haalbaarheidsstudies en korte termijn planningen.
web: www.archeo-interface.nl

Buro de Brug
Wij verzorgen voor u: Adviezen over archeologie en cultuurhistorie in de vorm van quickscans, bureauonderzoeken, risicoanalyses of inventarisaties. Detachering van senior adviseurs en beleidsmedewerkers archeologie en cultuurhistorie. Diensten op het gebied van archeologisch en cultuurhistorisch (project)management bij de voorbereiding en uitvoering van bouw-, inrichtings- en infraprojecten. Ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van erfgoedbeleid, zoals startnotities, beleidsnota’s, waarden en beleidskaarten en verordeningen. Programma’s van Eisen en Plannen van Aanpak voor archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Toetsing van rapportages, bestemmingsplannen. het vaststellen van, en adviseren over, de (te verwachten) archeologische en cultuurhistorische waarden in lokale en regionale ruimtelijke plannen. Trainingen en cursussen toegespitst op uw specifieke wensen
Web:  www.burodebrug.nl

DW Consulting
Specializes in developing computer applications that give Archaeological and Near Surface Geophysists all the facilities they need to process their data. Our flagship product: ArcheoSurveyor, is now used by a wide range of companies and institutions throughout the world. It is recommended for use with their instruments by some of the leading hardware manufacturers.
Web: www.dwconsulting.nl

MARC erfgoed adviseurs
Een onafhankelijk adviesbureau dat borg staat voor advies en praktische ondersteuning bij ruimtelijke vraagstukken in relatie tot het cultureel erfgoed.
M A R C staat voor: M onumenten, A rcheologie, R uimtelijke plannen, C ultuurlandschap. Naast onderscheidend vermogen, flexibiliteit en no-nonsense aanpak, kan M A R C bogen op de jarenlange eigen ervaring en die van de partners in het netwerk.
Web: www.marc-erfgoed.nl

Tot op het bot, fysisch antropologisch onderzoeksbureau
Het opgraven, documenteren en analyseren van menselijk skeletmateriaal is een tijdrovende klus. Tot op het Bot, gericht op fysisch antropologisch onderzoek kan u daarbij van dienst zijn. Maar Tot op het Bot biedt meer dan alleen fysisch antropologisch onderzoek. U kunt mij ook inschakelen voor het redigeren van archeologische rapportages.
Web: www.totophetbot.com

 

• Bedrijf voor deze rubriek toevoegen