Onderwijsinstellingen


Een overzicht van relevante onderwijsinstellingen

Universiteit Wageningen
De bachelor of science opl.landschap, planning en ontwerp duurt 3 studiejaren. Het 1e jaar is inleidend en oriënterend. Daarna volgen 2 jaar masteropl. waarin je een expert wordt binnen je vakgebied, waarmee je uiteindelijk recht hebt op de titel Ir. Landschapsarchitect. In de master zitten verbredende en verdiepende vakken en de mogelijkheid om zelf vakken te kiezen. Deze kun je ook aan een andere universiteit volgen.

Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur
What is the impact of social developments on the physical world around me? Why does it change the way it does? How do I shape a functional and yet beautiful landscape? And what is beautiful anyway?
If these questions fascinate you, studying Landscape Architecture and Planning is just what you are looking for. You will be educated as an academic in order to find your own answers to such questions. Wageningen University and Research Centre has a long tradition of scientific research and education involving people and their environment. Our work is widely appreciated. Our two-year MSc programme Landscape Architecture and Planning stimulates you to reach the top in the field of spatial planning, landscape architecture and landscape research.
Web: www.mlp.wur.nl/NL


Hogeschool Van Hall Larenstein
De grootste ‘groene’ hogeschool van Nederland. Veertien verschillende hbo-opleidingen en diverse trainingen en cursussen binnen thema’s als voeding, dier, milieu, water, groene leefomgeving en internationale handel.
Ontwerp de omgeving
Overal ter wereld wordt de buitenruimte regelmatig opnieuw ingericht. Urban design en outdoor design krijgen steeds meer aandacht. Er komen nieuwe parken en pleinen in steden, oude wijken worden vernieuwd en er vinden aanpassingen plaats in het buitengebied. Maar er komen ook steeds meer professioneel ontworpen tuinen. De Tuin- en landschapsinrichter levert op deze en nog veel meer terreinen een bijdrage aan een duurzame en prettige leefomgeving.
Web: www.vanhall-larenstein.nl/Opleidingen_in_voltijd/Tuin-_en_landschapsinrichting


Academie van bouwkunst Amsterdam
De Academie van Bouwkunst Amsterdam heeft drie Masteropleidingen: Architectuur, Stedenbouw en landschapsarchitectuur. De studie kent een tweeledig curriculum: een ‘binnenschools’ en een ‘buitenschools’ programma. Deze combinatie is van oudsher eigen aan de Academie van Bouwkunst. Werk en studie vullen elkaar dus aan tot een voltijdse opleiding (concurrency onderwijs).
Web: www.ahk.nl/bouwkunst

Academie van Bouwkunst Rotterdam
De Academie van Bouwkunst Rotterdam biedt een vierjarige masteropleiding tot architect of stedenbouwkundige, in de vorm van een voortgezette of tweede fase opleiding van het hoger beroepsonderwijs. Studenten worden door de Academie opgeleid tot zelfstandige allround ontwerpers toegespitst op de hedendaagse beroepspraktijk. Afgestudeerden mogen de titel Master in Architecture (MArch) of Master of Urbanism (MUrb) voeren.
Web: www.ravb.nl

TU Delft
De Masteropleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences (AUB) bij de faculteit Bouwkunde biedt verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van zelfstandig wetenschappelijk onderzoeken en ontwerpen op een deelgebied van de Bouwkunde. Het formuleren van relevante vragen met betrekking tot het vakgebied is van wezenlijk belang voor het creëren van vernieuwende oplossingen. De faculteit levert een bijdrage aan de duurzame kwaliteit van de gebouwde leefomgeving d.m.v. top-onderzoek & –onderwijs gericht op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen en vraagstukken.
Faculteit Bouwkunde
Web: www.tudelft.nl


BEROEPSERVARING S L A

Op 1 januari 2015 is twee jaar beroepservaring na de studie verplicht voor diegenen die daar niet op een andere manier al aan voldaan hebben. Dat geldt voor de masteropleidingen aan TU Delft, TU Eindhoven en Wageningen University. Aan deze testfase kunnen alle afgestudeerden stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur en architectuur deelnemen uit de periode 2004-2009. Ook afgestudeerden aan één van de Academies van Bouwkunst of een gelijkwaardige buitenlandse opleiding kunnen deelnemen. De deelnemers zijn werkzaam op een bureau of een overheidsdienst in één van de genoemde disciplines. In het POP dat bij aanvang wordt gemaakt moet duidelijk worden dat de werkplek ruwweg de beoogde beroeps-ervaring kan opleveren en, indien niet, hoe dit opgelost wordt.
De Beroepservaring is ook bedoeld voor pas afge-studeerde stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur die een eigen bureau zijn begonnen. Zij moeten, in overleg met het projectbureau, een mentor buiten het eigen bureau zoeken. De begeleiding door een mentor en de beroepservaring via het gemeenschappelijke programma is juist voor deze groep erg nuttig, zo niet noodzakelijk.
Web: www.beroepservaring.nl

Universiteit Amsterdam
Bachelor of master Planologie
In een landelijke omgeving is veel planologisch werk te doen. Denk aan projecten als de Betuwelijn of de dijkverzwaringen in het rivierengebied. Met de toenemende schaalvergroting en het participeren van Nederland in grotere verbanden, zoals de EU, moeten planologen zich bovendien steeds vaker bewegen op internationaal niveau. Als je geïnteresseerd bent in de huidige en toekomstige inrichting van Nederland, Europa of ontwikkelingslanden, is de bachelor Planologie een goede keuze.
Web: www.uva.nl

Hogeschool van de Kunst
Bachelor of Design in Urban Interior Architecture.
Je leert openbare ruimtes vorm te geven en in te richten met architectonische middelen zoals vorm, afmeting, straatmeubilair, verlichting, groen enzovoort. Je ontwikkelt een eigen autonome beeldende visie van waaruit je werkt. Maatschappelijke en culturele ontwikkelingen vormen het uitgangspunt van je ontwerpen waarbij mens en ruimte centraal staan.
Web: www.hku.nl

Master Landscape Architecture Duitsland

Anhalt Univesity of Applied Sciences welcomes you to the webpage of our two-year, post-professional graduate program in landscape architecture, which leads to the degree Master of Landscape Architecture.
Web: www.masterla.de

Hogeschool Gent België
Landschapsontwerp
De bachelor in landschapsontwikkeling is een unieke eenjarige opleiding die zich specifiek op de planning en het ontwerp van het landschap toespitst. We leggen de basis met de studie van het landschap. Hierbij gaan we in op de verschillende factoren die het landschap vormen, het wetgevend kader en de betrokken actoren zoals landbouw, natuur, bos, verkeer.
Web: www.hogent.be


• Instelling voor bovenstaande  rubriek  toevoegen