Architectuur

Wat is architectuur?
Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, interieurs, landschap, meubelen, objecten enzovoort. Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, “Over architectuur” van Vitruvius, steunt de architectuur op drie principes: Schoonheid (venustas), Stevigheid (firmitas) en Bruikbaarheid (utilitas). Architectuur kan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, waarbij niet een de anderen overheerst. Een beoefenaar van de architectuur heet een architect.

Architectuur is niet autonoom. Architectuur ontstaat niet op een onbeschreven blad, maar vanuit een context, de complexe realiteit. Als architect is het belangrijk om met een groot aantal parameters om te kunnen gaan, en om te leren hoe een idee naar een project vertaald kan worden. Het proces dat hieraan ten grondslag ligt, wordt als ontwerpen gedefinieerd. Architecten bedenken binnen een gegeven maatschappelijke en culturele context antwoorden op een aantal complexe problemen, zoals analyse van het bouwprogramma, de relatie tussen vorm en inhoud, keuze van materialen en technieken, financiële haalbaarheid. De architect heeft bovendien de maatschappelijke taak om de geboden oplossingen zo uit te werken volgens een scala van cultuurhistorische, socio-economische, technische, stedenbouwkundige en ecologische waarden.

 

Architectuur stichtingen
Veel architectuur stichtingen richten zich zowel op landschapsarchitectuur als op architectuur. Op de overzichtspagina van landschapsarchitectuur.net voor stichtingen staan daarom ook architectuur stichtingen.
Bezoek de overzichtspagina voor architectuur stichtingen.

BNA Bond van Nederlandse Architecten
De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. Doel van de BNA is het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden. Bijna 3.000 architecten leveren binnen de BNA een gezamenlijke inspanning om optimale voorwaarden te scheppen voor de uitoefening van hun beroep door ontwikkeling van hun vakmanschap, versterking van hun ondernemerschap en door de maatschappelijke, culturele en economische profilering van architect en architectuur.
Bezoek de website van van de BNA

  

Handige architectuur links
Het vakgebied van de architectuur is groot en zo ook het aantal websites wat zich met dit onderwerp bezighoudt. Hieronder een aantal interessante websites die zich richten op archictuur:
-> www.architectenwerk.nl   Handige architectuur portal.
-> www.architectuur.startpagina.nl   Overzichtelijke startpagina voor architectuur.
-> www.dvda.nl  De dag van de architectuur.
-> www.degebouwengids.nl  De Gebouwengids organiseert rondleidingen architectuur en stedenbouw in Amsterdam, Almere en Rotterdam.