Meto Vroom

Meto Vroom
De bijdrage die Meto Vroom in de afgelopen decennia heeft geleverd aan de Nederlandse Landschapsarchitectuur zijn bijzonder te noemen. Als hoogleraar in de landschapsarchitectuur aan de landbouwuniversiteit, nu Wageningen UR, heeft hij in de periode 1966-1994 een wezenlijke kwaliteitssprong in het onderwijs en onderzoek tot stand gebracht en daarmee een belangrijke impuls aan de vakbeoefening en positie van de Tuin- en Landschapsarchitecten.

Zijn wetenschappelijke, interdisciplinaire benadering, met een brede blik gericht op samenwerking met de andere vakgebieden in de ruimtelijke planning heeft het fundament gelegd voor de huidige succesvolle bijdrage van de landschapsarchitectuur in de ruimtelijke ordening.

Meto Vroom heeft zich jaren intensief ingezet voor het opbouwen en onderhouden van de internationale dimensies van het onderwijs en de vakbeoefening. Namens de NVTL is hij van 1978 tot 1982 voorzitter geweest van de Comité on Research van de International Federation of Landscape Architect (IFLA), van 1990 tot 1998 is hij lid geweest van de Education Comité van de European Foundation for Landscape Architecture (EFLA) en van 1993 tot 1998 is hij voorzitter geweest van het Visiting Panel dat namens de EFLA Education Comité onderwijsinstellingen in Europa bezoekt en adviezen verstrekt omtrent het niveau en de inhoud van het onderwijs in de tuin- en landschapsarchitectuur. Met zijn voortdurende aandacht voor de grensoverschrijdende aspecten van onderwijs en onderzoek kan Meto Vroom worden beschouwd als voorloper in de internationalisering van het vakgebied.

Tot slot dient de sleutelrol te worden vermeld, die Meto Vroom heeft gespeeld in de totstandkoming en samenstelling van het boek “Buitenruimten / Outdoor Space”: ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945, uitgegeven in 1992. Een boek dat moet worden beschouwd als een van de standaardwerken over de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur en dat zonder de inspanningen van Meto Vroom niet tot stand had kunnen komen.

Meto Vroom is benoemd tot buitengewoon lid van de NVTL. Op de website van Wageningen Universiteit is een compleet CV te lezen van Meto Vroom.

Externe links over deze ontwerper:
Linkedin profiel Meto Vroom