Lezingen Congressen


Er zijn verschillende instanties en bedrijven waarbinnen regelmatig lezingen en congressen georganiseerd worden. Op deze pagina een overzicht.

Architectuur centrum Aorta
Architectuurcentrum Aorta is de kritische graadmeter van en de inhoudelijk pleitbezorger voor architectuur in en om Utrecht. Het is een plek voor het aanjagen van het maatschappelijk debat, kennisvergaring en informatie over nieuwe ontwikkelingen en visies. Bezoek de website voor actuele lezingen.
Web: www.aorta.nu

Europan
Europan is hét Europese platform voor uitwisseling van ervaringen en ideeën over de Europese stad. Europan schept, in en buiten Nederland, kansen voor jonge architecten, mobiliseert ideeën, oplossingen, benaderingen en ontwerpen en draagt bij aan het debat over architectuur en stedenbouw op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Bezoek de website voor actuele lezingen.
Web: www.europan.nl

Geoplan
Geoplan is een organisatie- en adviesbureau, actief op een aantal gebieden die organisatorisch verdeeld zijn over verschillende groepen. Ze organiseren o.a. cursussen, opleidingen, congressen en studiedagen op het gebied van milieu, ruimtelijke planning, R.O., aardwetenschappen, GIS, verkeer & vervoer en beleid & onderzoek. Bezoek de website voor actuele lezingen.
Web: www.geoplan.nl

Wageningen Business School
Wageningen Business School verzorgt postacademische en ‘post experience’ opleidingen, seminars en trainingen. Sinds oktober 2003 zijn ook de activiteiten van de Stichting PHLO geïntegreerd in Wageningen Business School. Daarbij gaat het vooral om korte cursussen en seminars gericht op nascholing en verdieping van kennis. Verder worden er management-opleidingen aangeboden gericht op de life sciences sector (food, pharma en agro-industrie). Bezoek de website voor meer informatie over o.a. de actuele cursussen en lezingen:
Web: www.wbs.wur.nl/NL

EUROPEAN BIENNIAL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE
The European Biennial of Landscape Architecture has always aimed to broaden the debate on landscape intervention,both from the point of view of landscape design and from that of other fields involved in studying and constructing the landscape. For this occasion we propose a more complex structure, in order to diversify and enrich the contents of the symposium. The three days of the symposium will involve conferences, project presentations, round table debates and exhibitions as follows. Bezoek de website voor informatie over dit evenement.
Web: www.coac.net/landscape

NVTL
De NVTL is de belangenvereniging van tuin- en landschapsarchitecten. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de tuin- en landschapsarchitectuur in de breedste zin. De vereniging organiseert ook geregeld evenementen, waaronder ook lezingen en congressen vallen. Bezoek de NVTL evenementen pagina voor actuele lezingen:
Web: www.nvtl.nl/vereniging/evenementen

CASLa
De jonge geschiedenis, voortdurende groei, stedenbouwkundige vorm en opzienbarende architectuur maken Almere tot een fenomeen. Nationaal en internationaal bestaat veel belangstelling voor de ontwikkeling van de stad. Dit is de belangrijkste reden waarom CASLa in 1996 op initiatief van de gemeente werd opgericht. Bezoek de website voor alle activiteiten en actuele lezingen en workshops.
Web: www.casla.nl

• Bedrijf voor deze rubriek toevoegen