Definities


Definitie Tuinarchitect en Landschapsarchitect’
De definitie ‘Tuinarchitect en Landschapsarchitect’ is de naamvoering voor beschermde titels voor personen die actief zijn in de tuin- en landschapsarchitectuur. Om een dergelijke titel te voeren in Nederland moet men officieel geregistreerd staan in het architectenregister.

Een tuin- en landschapsarchitect ontwerpt groene ruimten, zie ook de subpagina ‘Wat doet een landschapsarchitect?’

Binnen het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur worden er vaak begrippen en definities gebruikt die buiten de ‘vakwereld’ vragen kunnen oproepen. Op deze pagina een uitleg van de meeste gebruikte begrippen. Deze pagina is in ontwikkeling en wordt gestaag verder uitgebreid met nieuwe begrippen uit het vakgebied.


‘Tussentijds plan overleg’

Begrip “Het beleven van groen”, wat verstaan we daar onder?
Wij Nederlanders zijn voortdurend bezig met ons landschap. Geen wonder, we leven met veel mensen in een klein landje. Een georganiseerd landje bovendien: al onze buitenruimte is ‘bedacht’. Toch willen we het groen écht kunnen beleven.

Het is essentieel voor onze gezondheid. Maar zorgen voor fraai vormgegeven en ingerichte buitenruimte is nog niet zo eenvoudig, want we willen er wandelen, zonnen, spelen, voetballen én rustig een boek lezen. Dat moet allemaal ergens kunnen in de openbare ruimte. Kun je bij de privétuin nog zeggen dat de eigenaar het zelf moet weten, bij de openbare ruimte ligt dat heel anders. Die tuinen en landschappen zijn van en voor iedereen. Een grote verantwoordelijkheid, een grote kans voor de tuin- en landschapsinrichter.

Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet je wél wat in huis hebben. Moeten er kinderen kunnen spelen? Hoe zit het dan met honden? Welke planten kunnen er groeien en welke juist niet? En heeft het straks niet teveel onderhoud nodig? Dat zijn alleen nog maar enkele randvoorwaarden.
Wat dacht je van de kansen: de sfeer die je wilt neerzetten, hoe je kunt zorgen voor iets nieuws of juist voor een vertrouwd gevoel, de interessante planten en dieren die er een plek vinden. Met al deze kwesties, en nog veel meer, krijg je als tuin- en landschapsarchitect te maken. (bron Hogeschool Van Hall Larenstein)

300 begrippen in de Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur
Abstractie, Allee, Allegorie, Poort, Ritme, Reliëf, Symbool, Zichtlijn. Emeritus hoogleraar M.J.Vroom levert in zijn ‘Lexicon voor de landschapsarchitectuur’ een wezenlijke inzicht in de betekenis van meer dan 300 begrippen in het vakgebied. Hij definiëert ze en licht ze toe in woord en beeld, onder verwijzing naar relevante literatuurbronnen. Een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de tuin- en landschapsarchitectuur. Een bijdrage aan de opbouw van een theoretisch kader, maar ook een boeiende en soms prikkelende ingang tot een vakgebied dat de laatste decennia sterk aan het aanzien van stad en land heeft bijgedragen.
website: Lexicon bestellen klik hier

Meer definities van begrippen uit het vakgebied
Meer aandacht op deze pagina volgt voor de volgende begrippen:
Concepten, Masterplan, Zichtlijnen, Karakteristieken, Sfeerindicatie & Analyse.