Studentenverenigingen


Er zijn verschillende studenten- en studieverenigingen gerelateerd aan het onderwerp van de tuin-architectuur, architectuur en stedenbouw. Hieronder een overzicht.


Studentenvereniging Arboricultura

De oudste HBO studentenvereniging van Nederland!
Arboricultura is dé studentenvereniging van Hogeschool Van Hall Larenstein en MBCS Helicon te Velp en staat al sinds 1908 voor gezelligheid, dikke feesten en vele leuke en educatieve activiteiten. Met onze eigen soos in de bruisende binnenstad van Arnhem is Arboricultura het middelpunt van het Velpse en Arnhemse studentenleven. Dus kom langs en geniet van wat Arboricultura je te bieden heeft.
Web: www.arboricultura.nl

Studievereniging Genius Loci
De Bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning, is een groeiende studie binnen Wageningen Universiteit. Een groot deel van de studenten is lid van de studievereniging Genius Loci en daarvan is weer een groot deel actief in de verschillende commissies die Genius Loci telt. Genius Loci heeft als doel om voor haar leden studiegerelateerde activiteiten en ontspannende activiteiten naast de studie-uren te organiseren. In de praktijk betekent dit, dat de commissies allerlei leuke, ontspannende en educatieve activiteiten organiseren, zoals feesten, borrels, lezingen en bureau-excursies.
Web:  www.stgeniusloci.nl


Welkom op de site van CHEOPS.

CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde is de algemene overkoepelende studievereniging van de faculteit Bouwkunde. CHEOPS vertegenwoordigt alle bouwkundestudenten van de TU/e. CHEOPS heeft ten doel het behartigen van de belangen van de studenten van de faculteit Bouwkunde aan de TU/e.
Web: www.cheops.cc


Alumnivereniging Wageningse Landschaps-architecten
De AWL, voluit Alumnivereniging Wageningse Landschaps-architecten, is de vereniging voor Afgestudeerde Wageningse Landschapsarchitecten. Het doel van de AWL is het ondersteunen van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur en studenten van de Wageningen Universiteit en het creëren van een platform voor haar leden. Inmiddels telt de vereniging, die in 2005 is opgericht, 125 landschapsarchitecten. Zij dragen via lezingen, mentorschap en het beschikbaar stellen van stageplaatsen bij aan de verdieping van het vakgebied van de Nederlandse landschapsarchitectuur.
Web: www.awlandschapsarchitecten.nl

Alumni Academie van Bouwkunst Amsterdam
De Academie van Bouwkunst houdt graag contact met haar alumni. Het oogmerk is een dynamisch netwerk van en met architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten van de Academie van Bouwkunst te onderhouden. Uw bijdrage aan het netwerk van oud-studenten wordt zeer op prijs gesteld
Web: www.linkedin.com/groups

VVA Larenstein

Dé alumnivereniging van de hogeschool Van Hall-Larenstein en van Helicon MBO Velp. Onze leden en relaties dragen bij – en kunnen gebruik maken van – een uniek netwerk in de vakgebieden Tuin- en Landschapsarchitectuur, Bedrijfskunde & Agribusiness, Dier- & Veehouderij, Plattelandsvernieuwing, Tropische Landbouw, Voedingsmidellentechnologie, Land- en Watermanagement, Outdoor & Adventure, Park- & Landschap, Bos- en Natuurbeheer, etc.
Web: www.vva-larenstein.nl


• Vereniging  toevoegen