Alterra – kennisinstituut voor groene werkomgeving

Bedrijfsvermelding zonder reclame? hier meer informatie.
Bedrijf: Alterra – Wageningen UR – kennisinstituut voor groene werkomgeving
Alterra, onderdeel van Wageningen UR (University & Research centre),  is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Vele onderzoekers richten zich op vraagstukken met betrekking tot de groene leefomgeving, verdeeld over 5 centra: bodem, ecosystemen, geo-informatie, landschap en water & klimaat. 
Website: www.alterra.wur.nl