Rapporten

 

RAPPORTEN
Presentatieboek  “De Langzame Stad” 
Langzame Stad is een concept waarbinnen ruimte in het stedelijk gebied gevonden kan worden en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van stad en infrastructuur aanzienlijk verbeterd.
(176 pagina’s, 14,05mb, bron)

Groen, ruggengraat voor een hedendaagse maatschappij
Dit boek behandelt in de eerste plaats die elementen die bewust gepland zijn (bv. gebouwbegroening, tuinen, laanbomen) of de levensgemeenschappen die zich spontaanop bouwsels hebben gevestigd (bv. muurvegetaties, vegetaties tussen voegen).
(62 pagina’s, 1,47mb, bron)

ARC-Rapporten 2005-89
Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) op
het grachtensysteem van de forten Sint Joseph (Uilendreef) en Sint Livinus (Reigerijdreef) te Axel, gemeente Terneuzen (Z.)
(35 pagina’s, 5,85mb, bron)

Advies aan de Raad voor het Landelijk Gebied
Het Soortenbeleid en de Nationale Landschappen
Alterra,Wageningen, Nederland,
(18 pagina’s, 1,23mb, bron)

Winterbedverruiming in de Maascorridor
Rivierverruiming gecombineerd met natuurontwikkeling in de stedelijke context van Venlo en buurgemeenten.
(57 pagina’s, 3,53mb, bron)

Stad en wijk: verschillen maken kwaliteit
Visie op de Stad
In de loop van de tijd heeft de stad zich ontwikkeld van een traditionele handelsplaats met stadsmuren via een moderne industriestad tot een knooppunt van diensten, handel en woonwijken. Dit heeft geleid tot grote veranderingen in het ruimtebeslag en in
het aanzien. Tussen de steden zijn grote verschillen gerezen in hun betekenis voor de omgeving.

(130 pagina’s, 1,04mb, bron)

Verrommelt het platteland onder stedelijke druk?
Storende elementen en landschapsdynamiek in de studiegebieden Abcoude en Epe-Vaassen
WOT Natuur & Milieu Website
(104 pagina’s, 5,63mb, bron)

SENIORENSTAD IN NEDERLAND
Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten
Alex Sievers, Aron Bogers
(68 pagina’s, 3,18mb, bron)

Een tuin van de hele buurt
‘De weg tot een gemeenschappelijke tuin
Leonore Noorduyn en Arjen Wals
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies. Wetenschapswinkel Wageningen UR
(37 pagina’s, 570 kb, bron)

Ontwerpen met de natuur. Ontwerp een lekkere tuin met behulp van Permacultuur!
systeem om de wind letterlijk om de tuin te leiden?
(48 pagina’s, 384 kb, bron)


LANDSCHAPSVISIE
WEST-BRABANTSE WATERLINIE

Jan-Hein Nijman, Arjan Somsen, In opdracht van: Stichting Vrienden van Fort de Roovere, Gemeente Bergen op Zoom.  Onder begeleiding van: Prof. drs. J.A.J. Vervloet, Ir. J.C.A.M. Bervaes, Ir. P. Vrijlandt. Wageningen, juni 2001

(110 pagina’s, 5,632 kb, bron)

De verborgen stad
Structuurvisie voor het stadspark in Groningen
Karres en Brands landschapsarchitecten bv
in opdracht van de Gemeente Groningen Dienst RO/EZ, december 2005

(37 pagina’s, 27,7 mb bron)