Landschapsarchitectuur en wetenschap

Landschapsarchitectuur & wetenschap
Het wetenschapsgebied Landschapsarchitectuur is gepositioneerd in het centrum van de confrontatie tussen stedelijke en landschappelijke krachtvelden, waarbij de topografische, ruimtelijke, technische, programmatische en beeldende verhouding tussen gebouw, stad en landschap op alle schalen zich manifesteert als een actueel ontwerpvraagstuk.

Het wetenschapsgebied omvat onderzoek en ontwerp van woon-, werk-, infrastructuur-, recreatie-, natuur- en waterlandschappen op verschillende planniveaus; van architectonische ensembles en stedelijke fragmenten tot metropolitane park- en watersystemen.
Zwaartepunten liggen bij het landschapsarchitectonisch ontwerp van gebouw-ensembles, de openbare stedelijke ruimte, de landschappelijke structuur van de stad en de verstedelijking van het cultuurlandschap. (bron TU Delft)