Interview met Rien Bakker Stedenbouwkundige

Interview met Rien Bakker Stedenbouwkundige,
geïnterviewd voor de Groene Amsterdammer door Margreet Fogteloo

Directe link naar het complete interview van de Groene Amsterdammer – uit: 2004

Riek Bakker had de afgelopen tien jaar de regie over de ruimtelijke inrichting van zo’n beetje half Nederland. Over de nieuwe ‘Nota Ruimte’ van minister Dekker is ze positief: Eindelijk helderheid en geen stiekem geknabbel aan het Groene Hart.

Stedenbouwkundige Riek Bakker kan smakelijk vertellen over de vele werkrelaties uit haar lange loopbaan. Zoals over een wet houder die tijdens een project geheel in strijd met de regels voor zichzelf een huis liet bouwen binnen de muren van een grote schuur in zijn achtertuin. De bedoeling was, zo vertrouwde hij haar met glimmende ogen toe, dat als de bouw voltooid was het huis van de ene op de andere dag te voorschijn zou komen van achter de schuurmuren.

Eigenlijk vond ik het wel een enorme bak, maar ik kon het me niet permitteren om hem te steunen. Het is een van de weinige keren geweest dat ik tijdens een project ben afgehaakt. In het algemeen haat ik conflicten en ruzie.
Frauderende bouwondernemers, weerbarstige Haagse en lokale politici, boze burgers op inspraakrondes en polderende bestuurders: Bakker laveert er al jaren handig tussendoor. Bemiddelen en onderhandelen leerde ze al heel jong, toen haar vader plotseling overleed en zij als enig meisje tussen zeven broers stootblok werd tussen moeder en de kinderen. In haar visie is ze vaak onconventioneel, maar wel glashelder. Haar stijl van communiceren kenmerkt zich als rechttoe, rechtaan. Bij alle opdrachten tracht ze eerst de verschillende partijen op één lijn te krijgen: «Het gaat altijd om kolossale belangen die soms diametraal tegengesteld zijn. Het zijn ingewikkelde processen met een hoog abstractieniveau. Het vereist dus een groot inschattingsvermogen om te voorzien wat op korte en lange termijn langs de pijplijn allemaal wordt beïnvloed. Ik probeer daar altijd dwars doorheen te kijken. Ik zit helemaal in het voorstadium van het proces en probeer een gezamenlijk gevoel van urgentie te creëren. Niet eindeloos rond kakelen, maar met z’n allen aan de slag gaan.

Copyright interview:
Directe link naar het complete interview van de Groene Amsterdammer – uit: 2004