Essays

ESSAYS
De verborgen angst voor natuur
Essay en verslag debat, opgesteld in opdracht van InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
Het essay en het verslag van het debat zijn opgesteld als onderdeel van het thema
‘Groene Ruimte’

(176 pagina’s, 434KB, 
bron)

Op weg naar een nieuw natuurverhaal
Dit essay geeft een verdere aanzet tot een natuurverhaal dat kan zorgen voor meer draagvlak voor het natuurbeleid. Er worden driespanningsbogen behandeld die voor de ontwikkeling van een nieuw natuurverhaal onmiskenbaar zijn. 

(176 pagina’s, 899KB, 
bron)

Deze onderstaande 4 achtergrondstudies bevat vier essays die in opdracht van de VROM-raad zijn vervaardigd voor het advies Strategie voor de landelijke gebieden:
De essays worden toegelicht met een inleiding van prof.dr. R. van Engelsdorp Gastelaars, lid van de VROM-raad en van de werkgroep Strategie Landelijke Gebieden uit die Raad.

(86 pagina’s, 242KB, 
bron)

1. Cultuur en leefbaarheid.
Een essay over de bijdrage van de cultuurhistorie aan de ruimtelijke ordening van Nederland
prof.dr. G.J. Borger (Historische Geografie, vakgroep sociale geografie, Universiteit van
Amsterdam)

2. “Schuldig Landschap” (naar Armando).
Een visie op het landelijk gebied vanuit de architectuur- en landschapsgeschiedenis
dr. E.A. de Jong (Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam)

3. Rust en Rijkdom.
Een sociaal-wetenschappelijk perspectief op de culturele betekenis van het landelijk gebied
drs. L. de Klerk (C.M. Kan-Instituut voor onderwijs in de Ruimtelijke Wetenschappen,
Afdeling Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam)

4. Gezicht op Den Haag; essay over ‘het culturele criterium’ van het landschap.
Een bijdrage vanuit het ontwerpersperspectief
ir. D. Sijmons, F. Feddes (H+N+S Landschapsarchitecten)

Ruimte in Debat
Eeen periodiek van het Ruimtelijk Planbureau.Hiermee wil het planbureau het publieke
debat over de ruimtelijke ontwikkeling stimuleren en verdiepen.
– Kleur bekennen in het Groene Hart, Nico Pieterse
– Voor een Groen Kloppend Hart, André Borgdorff
– Kiezen voor het echte poldermodel, John Steegh
– Open, groen en waardevol, Jan Heijkoop
– Ruimte voor water achter dammen, Hugo Gordijn
– Water en brood, Jan Schuur
– Column Natuurlijke Historie, Frans Buissink
(15 pagina’s, 809KB, bron)

Hoe openbaar is onze openbare ruimte?
Inleiding in de stedenbouwkunde Maarten Tjon Sie Fat, College reeks Academie van Bouwkunst Rotterdam
(3 pagina’s, 
bron)