Persberichten

Persbericht opsturen
Landschapsarchitectuur Net is geïnteresseerd in innovatief tuin- en landschapsarchitectuur, stedenbouw, planologie, leisure en planologie nieuws. Heeft uw organisatie hierover een persbericht, dan kunt u dit doorsturen naar de redactie. Ook berichten over evenementen, symposia, studiedagen, vakbeurzen en open dagen kunt u naar ons sturen.
Plaatsing van uw bericht is kosteloos. De redactie beslist uiteindelijk over opname en behoudt zich ook het recht voor de tekst in te korten of te wijzigen. U kunt foto’s meesturen, wij kunnen echter geen garantie geven dat die ook daadwerkelijk op de website erbij komen te staan.
Onder het bericht vermelden wij uw organisatie als bron, zodat de lezers altijd weten wie ze voor meer informatie kunnen benaderen.

Vak gerelateerde artikelen aandragen
Landschapsarchitectuur Net is geïnteresseerd in vak gerelateerde artikelen op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur, stedenbouw, planologie, leisure en planologie. Heeft uw organisatie hierover een interessant artikel, dan kunt u dit doorsturen naar de redactie.
Plaatsing van uw bericht is kosteloos. De redactie beslist uiteindelijk over opname binnen een van de specifieke subpagina’s en behoudt zich ook het recht voor de tekst in te korten of te wijzigen. U kunt foto’s, of afbeeldingen meesturen, wij kunnen echter geen garantie geven dat die ook daadwerkelijk op de website erbij komen te staan.
Onder het artikel vermelden wij uw organisatie als bron, zodat website bezoekers weten wie ze voor meer informatie kunnen benaderen. Op deze manier draagt het plaatsen van een artikel bij aan meer publiciteit voor uw eigen bedrijf.