1:1 Stadslandschappen

1:1 Stadslandschappen

1:1 stadslandschappen geeft vorm aan de buitenruimte in en rond de stad. Onze filosofie is ingetogen. Ons bureau gaat er van uit dat iedere plek die we onder handen nemen onzichtbare kwaliteiten bezit. En juist die kwaliteiten willen wij (weer) zichtbaar maken.
Dat doen we door in te zoomen op essentiële ruimtelijke elementen en deze uit te lichten. Transformatie en versterking van de openbaarheid is voor ons een leidend beginsel in het ontwikkelen van een visie op de hedendaagse stad en de rol die wij daar als landschapsontwerpers bij kunnen spelen.
Veelal zoeken we verborgen verbanden en geven deze opnieuw betekenis door er als ontwerpers iets aan toe te voegen. Met sobere materialen, oog voor de meest natuurlijke oplossingen en strategische vormgeving.

Omdat uiteindelijk de sfeer en het beeld van een plek voor ons van doorslaggevend belang zijn. Hoe groot of klein ons werkterrein ook is, wij kijken eerst en vooral naar wal al aanwezig is. We analyseren hoe gebruikers met een locatie (kunnen) omgaan. We vragen ons af hoe mensen zich in de omgeving bewegen, welke functie een plek heeft en hoe er in en om een locatie wordt geleefd.
Een ontwerp van 1:1 is altijd maakbaar en tot in de kleinste details doordacht, maar nooit helemaal achter de tekentafel bedacht. Een ontwerp van 1:1 voegt zich vrijwel vanzelfsprekend in de bestaande of nieuwe situatie. Alsof het altijd al zo was, maar dan beter. Een plan van 1:1 is helder, tastbaar. De stap van onze tekeningen naar de werkelijkheid is tot een minimum beperkt, ofwel 1:1.

  
Malberg, Limburg & Keerkringpark, Amsterdam

ADRES
1:1 Stadslandschappen
Overtoom 197/1a
1054 HT Amsterdam
Tel: 020-3302933
Fax: 020-3302934
E-mail: mail@eenopeen.nl

WEBSITE:
Voor meer informatie over dit bureau, zoals bijvoorbeeld over bovenstaande referentieprojecten, bezoek de website: www.eenopeen.nl